חברת WEBIX מערכות מידע - בניית אתרים וקידום - Google PPC / SEO / Facebook / Instagram

 

תקנון אתר WEBIX

 


ברוכים הבאים לאתר webix. האתר מנוהל ומופעל על ידי קבוצת ניהול (למען הנוחות תיקרא: "הנהלת האתר"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.
תקנון האתר נערך בלשון זכר ואולם הוא מופנה לנשים וגברים כאחד.
בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
התכנים המופיעים באתר
1. webix אתר תוכן מסוג "אתר תוכן חופשי לגולשים" הפועל ברשת האינטרנט. התכנים באתר webix כוללים חדשות, סקירות, מאמרים, גלריות תמונות, פורומים, שירותים ומידע נוסף. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
3. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו ב- webix על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-webix
4. המידע הנמסר לפרסום ב-webix יהיה על פי רוב חשוף לכל משתמשי האינטרנט. יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-webix או פרסום פרטים אישיים.
5. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ב-webix, לרבות בפורומים, תגובות, מודעות או בכל מדור אחר באתר. המידע אינו מתפרסם מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
מידע האסור בפרסום
הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:
6. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
7. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
8. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
9. להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק.
10. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
11. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
12. לא להטריד גולשים בפורום, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
13. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
14. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
15. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
16. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
17. לא לפרסם פרטים אישים של גולשים או מספר טלפון.
18. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר webix.
19. לא להשתמש בשירותים של webix לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
20. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
21. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
22. לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
23. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
24. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
25. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
26. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.
פרסומות
27. webix הנו אתר הכולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.
28. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
29. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בwebix. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
30. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בwebix יסוכמו ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-webix או ירכשו באמצעותן.
גישה לאתר webix
31. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות כי הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר תהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם יותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
32. במידה והנהלת האתר תנהג כאמור בסעיף הקודם, שם המשתמש וסיסמת הגישה יהיו אישיים ולא ניתן / יורשה למסור אותם לאדם אחר.
33. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
קישורים
34. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בwebix יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ-webix קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים , הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-webix קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
קניין רוחני
35. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-webix לרבות השם וסימני המסחר של webix ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
36. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.
37. ב-webix עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי ו/או להנהלת האתר.
38. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.
39. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
40. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-webix יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-webix ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
אחריות הנהלת האתר
41. השירותים והמידע הניתנים ב-webix ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
42. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או להודעות שיפורסמו ב-webix תהיה היענות. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי אינה יכולה לצפות אילו תגובות (אם בכלל) תתקבלנה בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע המתפרסם, ולכן לא תשא באחריות כלשהי לתגובות הללו לרבות זהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי הגולשים.
43. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-webix על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. הנהלת האתר אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב-webix על-ידי צדדים שלישיים.
44. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי webix לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
חסימת גישה
45. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.
46. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.
שיפוי
47. כל הגולש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
תמיכה טכנית
48. הנהלת האתר אינה מספקת תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר, על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
מחיקת מידע
49. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
50. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
51. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
52. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
 
 
שינויים באתר והפסקת השירות
53. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
54. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
55. השירותים ב-webix ניתנים לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם ב-webix הודעה על הפסקת השירותים לפחות 30 ימים מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק הנהלת האתר את החומר הכלול ב-webix למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
בניית אתרים
56. במסגרת השירותים הניתנים ע"י הנהלת האתר מתאפשר לגולשי האתר לבנות ולעצב אתר אינטרנט עצמי (להלן:"האתר העצמי") באמצעות ממשק מתקדם לבניית אתרים שפותח ע"י הנהלת האתר.
57. הנהלת האתר תעניק לגולש רישיון שימוש באתר העצמי לתקופה מוגבלת בזמן שתקבע ע"י הנהלת האתר.
58. רישיון השימוש יוענק כל עוד יאוחסן האתר על שרתי החברה בכפוף לתנאי האחסנה כפי שיפורטו מעת לעת.
59. במסגרת רישיון השימוש תהיה רשאית החברה להציב באתר העצמי כל תוכן מטעמה לרבות תוכן פרסומי.
60. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי צד ג' לתוכן שיועלה ע"ג האתר העצמי באמצעות הגולשים ולא תשא בכל אחריות להפרת זכות יוצרים ו/או זכות קניינית אחרת כתוצאה מעשית שימוש באתר העצמי ו/או בשל העלאת תכנים לאתר העצמי.
61. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל אובדן מידע המאוחסן על שרתיה והקשור באתר העצמי ובאחריות הגולשים לגבות כל מידע או תוכן שהועלה על ידם והמצוי על שרתי החברה.
62. רישיון השימוש באתר העצמי אינו כולל שם מתחם (דומיין) והנהלת האתר תעניק למשתמש כתובת זמנית בהתאם לשיקוליה.
דין ומקום שיפוט
63. על השימוש ב-webix יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
64. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
65. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להימחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
 
 

logo בניית אתרים